POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Uprzejmie informujemy, że spółka pod nazwą Kasa Polska sp. z o.o. siedzibą w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 7-9 lok.10, 75-028 Koszalin, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 657852, NIP 6692532206 (dalej: „Spółka” lub „Administrator”) może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) pozyskane w sposób inny, niż od Pani/Pana.

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 14 RODO informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest spółka Kasa Polska Sp. Z o.o..z siedzibą w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 7-9 lok.10, 75-028 Koszalin, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000657852, NIP 6692532206,

2. Z Administratorem można się kontaktować: pisemnie, na adres: Kasa Polska sp. z o.o., ul Zwycięstwa 7-9 Lok.10, 75-028 Koszalin lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres: admin@4ufinance.eu

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług przez Administratora oraz w celach marketingu bezpośredniego Administratora,

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest w oferowanie klientom, partnerom i kontrahentom Administratora produktów finansowych oraz przeprowadzanie skutecznych kampanii marketingowych.

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności banki, kredytodawcy, instytucje pożyczkowe, pośrednicy kredytowi, oraz inne instytucje finansowe, a także inne podmioty będące kontrahentami Administratora.

6. Informujemy, że możemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: imię, nazwisko, nr telefonu,adres e-mail, język, lokalizacja (ustawiona w przeglądarce), kraj, miejscowość, przeglądarka,adres IP

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt 3 powyżej,

8. Ma Pan/Pani prawo do:
Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
Do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
Do żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
Do wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
Do wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
Do przenoszenia swoich danych
Do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
Do wniesienia skargi do organu nadzorczego

9. Informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności odmowa świadczenia usług na Pana/Pani rzecz.